home / EXHIBITIONS / 2008 / Hong Kong - Memories of the Sixties / Directing Traffic, Wanchai

Directing Traffic, Wanchai

BACK TO CATEGORIES
Prev | Next

Directing Traffic, Wanchai

39cm x 51cm
Yau Leung
1961
YL524